POGOJI UPORABE IN PRAVILA NAGRADNE IGRE »MIT ALI RESNICA«

Program ozaveščanja Varni na internetu, ki deluje pod okriljem javnega zavoda Arnes, organizira nagradni kviz »MIT ALI RESNICA«. Pogoj za sodelovanje je vpis elektronskega naslova v bazo prejemnikov brezplačnih e-novic Varne novice.

1. člen ORGANIZATOR NAGRADNE IGRE

Organizator nagradne igre »MIT ALI RESNICA« (v nadaljevanju nagradna igra na spletni strani https://mitaliresnica.si/ ) je Javni zavod Arnes, Tehnološki park 18, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju Arnes).

2. člen NAMEN NAGRADNE IGRE

Nagradno igro organizator izvede v izobraževalne namene in namen promocije programa ozaveščanja o informacijski varnosti Varni na internetu.

3. člen TRAJANJE NAGRADNE IGRE

Nagradna igra poteka od dne 31.marec 2017 (od 9.00) do dne 7. april 2017 (24.00) in je objavljena na spletni strani https://mitaliresnica.si/

4. člen POGOJI SODELOVANJA

V nagradni igri lahko sodelujejo vsi polnoletni rezidenti Republike Slovenije, ki od 31.3.2017 od 12.00 ure do dne 7.4.2017 do 24.00 ure na spletni strani https://mitaliresnica.si/ odgovorijo na vprašanja v nagradnem kvizu Mit ali resnica in vpišejo svoj elektronski naslov. S sodelovanjem v nagradni igri se udeleženci strinjajo, da z naslova info@varninainternetu.si prejemajo novice in obvestila s področja informacijske varnosti Varne novice na vpisan elektronski naslov. Udeleženec se lahko kadarkoli odjavi iz seznama prejemnikov obvestil. Šteje se, da s sodelovanjem v nagradni igri in vpisom elektronskega naslova sodelujoči pristane na vse pogoje v zvezi z nagradno igro, sprejema pravila nagradne igre in se z njimi strinja.

5. člen NAGRADNI SKLAD

V nagradnem skladu je 33 (triintrideset) nagrad. Vrednost nagrade je manjša od 42,00 EUR in v skladu z Zakonom o dohodnini se akontacija dohodnine ne obračuna.

Vsak izžrebani lahko prejeme zgolj eno nagrado. Zamenjava nagrad za gotovino ni možna. Prenos nagrad na tretjo osebo ni možen. Stroške prevzema nagrade v celoti krije izročitelj nagrade.

Podeljene bodo nagrade:

30 x vodoodporna vrečka za telefon

3 x pametni USB ključ Gemalto

6. člen POTEK NAGRADNE IGRE Nagradna igra poteka od 31.3.20176 od 12.00 ure do dne 7.4.2017 do 24.00 ure.

K nagradni igri lahko udeleženec pristopi na spletni strani https://mitaliresnica.si/, tako da reši kviz »MIT ALI RESNICA«, v katerem odgovarja na zastavljena vprašanja. Če po koncu kviza želi sodelovati v nagradnem žrebanju, mora vpisati elektronski naslov, s čimer tudi potrdi prijavo na e-novice in obvestila s področja informacijske varnosti Varne novice.

Med vsemi, ki bodo vpisali svoj elektronski naslov, bo z naključnim žrebom izžrebanih 33 elektronskih naslovov, t.j. prejemnikov nagrad.

7. člen ŽREBANJE IN RAZGLASITEV NAGRAJENCEV

Izmed vseh sodelujočih, bo organizator dne 10.4.2017 izžrebal 33 nagrajencev, ki bodo prejeli nagrade. Žrebanje bo potekalo v prostorih Arnesa na naslovu Tehnološki park 18, 1000 Ljubljana, kjer bo med žrebom prisotna tričlanska komisija. Izmed vseh sodelujočih elektronskih naslovov bo računalnik naključno izbral dobitnike nagrade.

Nagrajenec bo o nagradi obveščen po elektronski pošti na naslov, ki ga je vpisal ob sodelovanju, v roku 5 delovnih dni po žrebanju nagrade. Nagrajenci bodo svoje nagrade prejeli po pošti na naslov, ki ga bodo morali poslati po elektronski pošti. Če se nagrajenec organizatorju ne bo javil v roku 8 dni, do nagrade ne bo upravičen. V tem primeru se bo izžrebalo novega nagrajenca. Rezultati žrebanja so dokončni in se nanje ni mogoče pritožiti.

8. člen ZASEBNOST IN VARNOST PODATKOV

Organizator nagradne igre bo osebne podatke nagrajencev uporabljal izključno za namene izvedbe nagradne igre in podeljevanja nagrad v nagradni igri. Organizator nagradne igre jamči, da podatki, ki jih bodo sodelujoči posredovali (ime, priimek, naslov za dostavo nagrade), ne bodo predani v roke tretji osebi ali uporabljeni kakorkoli drugače, kot je opredeljeno v pogojih nagradne igre.

Ime, priimek in naslov nagrajenca bodo uporabljen izključno za potrebe pošiljanja nagrade in bodo po končani nagradni igri uničeni, tako da organizator nagradne igre ne bo hranil nobenih zbirk osebnih podatkov.

9. člen KONČNE DOLOČBE

Organizator si pridržuje pravico sprememb pravil, če to zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki na strani javnosti. O vseh spremembah in novostih nagradne igre bo organizator sodelujoče obveščal z objavami spletni strani www.varninainternetu.si. Za dodatne informacije pa lahko zainteresirana oseba tudi piše na info@varninainternetu.si V primeru sporov, ki nastanejo v zvezi z nagradnim žrebanjem, je pristojno stvarno pristojno sodišče v Ljubljani.

Ljubljana, 31.3.2017